💐🌼 🌸 🌺
فرارسیدن خجسته ماه قمری، ربیع الاول مهر ومهربانی

برتمام مسلمانان جهان فرخنده باد.


💐🌼 🌸 🌺بخش نوا و نمای تبیان کردستان