کتاب "تفسیر نور"، اثر استاد ارجمند "دکتر مصطفی خرمدل" از بزرگان اهل تفسیر کردستان، یکی از ارزشمندترین کتابهای تفسیر قرآن به زبان فارسی است که در آن به زیبایی تمامی آیات سوره های قرآن یک به یک ترجمه و تفسیر شده اند.

 

از آنجایی که تفسیر قرآن به دلیل شرح آیات الهی و کلام ربانی مهمترین و ارزشمندترین علم از علوم اسلامی است، این کتاب ارزشمند به تمامی قرآن دوستان توصیه می شود، تا سبب آشنایی هرچه بیشتر قرآن دوستان با کلام پروردگار خودشان گردد.

 
ویژگی های برجسته ی این تفسیر عبارتند از:

1- سادگی عبارات و جملات

2- دوری از تکلف و زیاده گویی و رعایت اختصار

3- استناد به تفاسیر معتبر اسلام از قدیم تا به حال

4- عدم ذکر اسرائیلیات و روایات غیر مسلم

5- ترجمه ی دقیق کلمات به صورت جداگانه و شرح مختصر تا حد امکان درباره ی آنها

6-متن آیات با رسم الخط عثمان طه و با اعراب کامل تایپ و چندین بار مورد دقت قرار گرفته است.

7- چاپ شکیل و رنگی تفسیر
 
بخش کتاب و کتابخوانی تبیان کردستان