خانه‌های کوچک جز جدانشدنی زندگی در شهرهای بزرگ است. کافی است کمی هوشمندانه به فضاهای داخلی خانه و جزئیات آن دقت کنید و به راحتی فضای خانه خود را بزرگ‌تر جلوه دهید

بخش شگفتیها و دانستنی های تبیان کردستان