مدیریت و اداره خانه از جمله مواردی است که دین مبین اسلام در باب آن دستوراتی را بیان داشته است که در ادامه به صورت مختصر به آن اشاره می کنیم.

مدیریت و سرپرستی در خانه

« الرّجالُ قوامونَ علی النساء بما فَضَلَ اللهُ بَعضَهُم علی بَعضٍ و بما أَنفَقُوا مِن الموالهِم فالصالحاتُ قانتاتٌ حافظاتٌ لِلغیب بِماحَفِظا اللهُ واّلا قی تحافون نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَ اهجروهُنَ فی المضاجعِ و اضرِبوهُنَ فإن أَطَعنَکُم فلاتَبغُوا عَلیهِنَ سبیلاً إن اللهَ کان علیاً کبیراً » نساء آیه 134

 قَوّام به کسی گفته می شود که تدبیر و اصلاح دیگری را برعهده دارد نشوز به معنای زمین بلند و به سرکشی و بلند پروازی نیز گفته می شود.

شرط سرپرستی و مدیریت، لیاقت تأمین وا داره ی زندگی است و به این جهت مردان نه تنها در امور خانواده بلکه در امور اجتماعی، قضاوت و جنگ نیز بر زنان مقدم اند، «بما فَضّل الله... و بما أنفَقوُا» و به این خاطر نفرمود «قوامون علی از راجِهم» زیرا که مسئله ی زوجیت مخصوص زناشویی است و خدا این برتری را مخصوص خانه قرار نداده است.

گرچه برخی زنان در توان بدنی یاد درآمد مالی برترند ولی در قانون و برنامه باید عموم را مراعات کرد نه افراد نادر را.

به گفته ی روانشناسان بعضی افراد، حالت مازوشیسم «آزاد طلبی» پیدا می کنند که تنبیه مختصر بدنی برایشان همچون مرهم است. در تنبیهات بدنی هم، اسلام سفارش کرده که نباید به مرحله ی کبودی جسم یا زخمی شدن بدن برسد به علاوه مرد متخلف هم گاهی توسط قاضی تنبیه بدنی می شود.

رسول خدا(ص) فرمودند: تنبیه شما نباید به گونه ای باشد که اثر آن در جسم زن نمودی داشته باشد، یا نشانه ی خودنمایی و اظهار قدرت مرد باشد که زهره چشم بگیرد.

امام صادق وعلیه السلام فرمودند: نشوز زن آن است که در فراش و همبستر شدن از شوهر تبعیت نکند و مقصود از «اِضِربُوهُنَّ» زدن با چوب مسواک و شبیه آن است زدنی که از روی رفق و دوستی باشد.

 

مرد خانواده باید در مرتبه ی اول اخلاق خوب داشته باشد و با استفاده از اخلاق خوب مدیریت و سایر مسئولیت هایی که بر عهده مرد می باشد پدیدار می شود و بالأخص با زن خانواده به خوبی رفتار کند چه بهتر که سرپرست خانواده خوش اخلاق و مهربان باشد و با لویه میان خانواده قضاوت و عطوفت و مهربانی کند.
حجت الاسلام ابراهیم رستمی-بخش اخلاق وعرفان تبیان کردستان

منبع : درسنامه تربیتی دعوت